Legato Projecten

Het benutten van kennis, kwaliteiten en capaciteiten van werkzoekenden

Wie we zijn

Legato is in 1992 opgericht vanuit de visie dat de kennis, kwaliteiten en capaciteiten van werkzoekenden beter kunnen worden benut. Het ontwikkelen en zichtbaar maken van talent vormt de rode draad in onze activiteiten. Wij leveren de ontbrekende schakels in de verbinding tussen de kwaliteiten van mensen en de behoefte daaraan in organisaties.

Talentvolle mensen hebben wij door onze opleidingstrajecten succesvol zien groeien.
Het ontwikkelen van talent vormt de rode draad in onze activiteiten.
Van Legato mag u verwachten dat wij inzetten wat nodig is om u of uw bedrijf vooruit te helpen. Met dat doel bieden wij training, coaching en advies, alsook het ontwikkelen van creatieve projecten. Dit doet Legato m.b.t. de arbeidsmarkt, ondernemerschap, diversiteit en participatie. Tot onze opdrachtgevers behoren: het bedrijfsleven, overheid, onderwijs- en opleidingsinstellingen en (non) profit organisaties.

Diensten

Re-integratie

Coaching en mentoring

g

Ondernemerschap

Participatie

Diversiteitsbeleid

Trainingen

Legato verzorgt trainingen op het gebied van persoonlijke effectiviteit en diversiteit. Deze trainingen worden verzorgd op aanvraag. Diverse trainingen zijn tevens verwerkt in onze projecten.

In-company trainingen

De open trainingen of een combinatie daarvan kunnen op maat worden gegeven in overleg met de opdrachtgever. De afstemming van de inhoud en de methodiek, vindt plaats op basis van o.a.:

N

Interviews met managers, projectleider en/of docenten c.q. indien gewenst ook met de deelnemers;

N

Het opleidingsniveau van de deelnemers;

N

Relevante informatie over de branche of sector waarin cursisten werken of worden opgeleid;

N

De project- en/of opleidingsopzet;

N

Achtergrondinformatie van de deelnemers.

Trainingsaanbod

Voor de volgende trainingen kunt u ons benaderen waarna wij in overleg deze training voor u kunnen verzorgen:

N

Teambuilding en diversiteit

N

Managen van culturele diversiteit

N

Diversitymarketing

N

Cultuur en interculturele communicatie

N

Projectmatig werken

N

Training de nieuwe mentor

N

Bedrijfscultuur en persoonlijke effectiviteit

Over Legato

Legato BV werd in 1992 opgericht door Wilma Gillis-Burleson. Vanaf 1992 heeft het team van Legato diverse grote projecten mede ontwikkeld. Vanuit onze visie, ervaring en expertise hebben wij zorg gedragen voor de ontwikkeling en realisatie van veel langlopende programma’s. Met de door Legato opgestarte projecten hebben we altijd één doel voor ogen gehad: De talenten die eerder onbenut bleven, zichtbaar maken, te ontwikkelen en een (nieuwe) toekomst geven. Een greep uit de vele voorbeelden:

Arbeidsmarkt

SPITS, een tuinbouwproject waarin langdurig werklozen in een leer/werktraject werden bemiddeld naar passend werk in de glastuinbouw. ATC, Administratief Training Centrum, waar werkloze mensen een basistraining volgende om als administratief medewerker aan de slag te gaan. Vrouwen klaar voor de Haven, waarin deelnemers via een oriëntatietraject succesvol bemiddeld zijn naar stages, opleiding en werk in de Rotterdamse haven. De Sollicitatieclub voor werkzoekenden die moeten leren solliciteren. Daarnaast zijn honderden mensen voorbereid op en toegeleid naar de arbeidsmarkt.

Ondernemerschap

Legato is initiatiefnemer en oprichter geweest van: STASON (1991-2014): Het Multicultureel startersfonds waar allochtone, startende ondernemers een lening en begeleiding kregen bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze is overgedragen aan stichting Jong Ondernemen en VNO-NCW. AFAK, trainen en certificeren van ca. 60 Marokkaanse ondernemers als stagebegeleider. Coachen en training van vrouwelijke ondernemers in samenwerking met ZZVN en MKB ondernemers uit diverse sectoren. Opzetten van het Ondernemershuis op Zuid in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Diversiteit

Uitvoering van het collega programma Veelkleurige Stad als onderdeel van het coalitieakkoord uit 1998. Tientalle organisaties zoals ROC Leiden, Kamer van Koophandels in Nederland, Rabobank Rotterdam en Nederland hebben trainingen gevolgd op het gebied van interculturele communicatie, diversity management en bedrijfscultuur.

Participatie

Oprichten van Stichting B for You: deze stichting voert mentorprogramma’s uit voor kinderen van 8-16 jaar die wel de potentie hebben, maar geen kansen krijgen voor een verdere ontwikkeling hiervan. De mentor helpt een kind gedurende een jaar op weg in de programma’s Benefits for Kids en Benefits for Girls. Gasten aan Tafel is een opzet om Marokkaanse jongeren letterlijk aan tafel te krijgen bij de decisionmakers in Rotterdam.

 

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan telefonisch contact op of vul het formulier hier onder in.

Stuur een email