Diensten

De domeinen waarop we actief zijn en de diensten die we bieden.

Arbeidsmarkt

Legato voert in opdracht van diverse brancheorganisaties en gemeenten re-integratietrajecten uit. Wij begeleiden en trainen werkzoekenden waardoor zij betere kansen op de arbeidsmarkt krijgen. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband.. Onze coaches brengen het proces op gang waarbij de gecoachte zijn/haar mogelijkheden ontdekt, onderzoekt, ontwikkelt en toepast.
Deze persoonlijke aanpak inspireert en motiveert de gecoachte om hun doelen te realiseren. Daarmee zijn honderden mensen voorbereid en toegeleid naar de arbeidsmarkt.

De methodiek van de Mentor zetten we in door een ervaringsdeskundige, een meer ervaren professional te koppelen aan een potenial binnen of buiten de organisatie. Mentoring is toepasbaar op alle niveaus binnen de organisatie, gedurende verschillende loopbaanstadia. Zo worden mentorprogramma’s opgezet voor het behoud van vrouwen, jonge werknemers en het bereiken van Inclusiviteit binnen organisaties.

Diensten

E

Re-integratietrajecten

E

1e en 2e Spoor trajecten

E

JobCoaching en mentoring

E

Loopbaanbegeleiding

E

Projectontwikkeling en uitvoering

Ondernemerschap

Legato stimuleert en coacht al meer dan 2 decennia ondernemers in het opstarten van een onderneming. Veel starters kunnen een achterstand omdat hun passie niet altijd gepaard gaat met relevante kennis, ervaring, contacten etc. Met passende begeleiding en advies van Legato kan deze achterstand succesvol worden omgebogen en passie worden omgezet in resultaat. Wij stimuleren, initiëren en coachen allochtone ondernemers, vrouwelijke ondernemers en MKB ondernemers  uit diverse sectoren.

Legato is tevens initiatiefnemer en oprichter geweest van STASON samen met SHELL, Unilever en Rabobank, een startersfonds waar allochtone, startende ondernemers een lening en begeleiding  kregen bij het opstarten van een eigen onderneming.

Ook adviseert Legato overheden m.b.t. het faciliteren van ondernemers met als voorbeeld  het (voormalig) Ondernemershuis op Zuid in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Diensten

E

Coaching

E

Advisering

E

Projectontwikkeling

Diversiteit

De visie op talent drijft Legato om organisaties bewust te maken dat talent vele gezichten heeft. Daar niet op inspelen doet de eigen organisatie te kort.

Hoe gaat een bedrijf om met demografische ontwikkelingen, veranderd koopgedrag en veranderde consumenten? Dit gaat meestal gepaard met een ander arbeidspotentieel en de wens van mensen gerespecteerd te worden op de werkplek.

Legato adviseert en ondersteunt met de uitvoering van een strategisch diversiteitsbeleid. Daarbij schenken wij aandacht aan tactiek, implementatie en coaching, werving en selectie en retentie van talent.

Diensten

E

Werving en Selectie

E

Trainingen Diversitymanagement en bedrijfscultuur

E

Beleidsontwikkeling Diversiteits- en inclusiviteitsbeleid

E

Advies

E

Projectontwikkeling

Participatie

Iedereen doet mee. Het motto voor onze creatieve en effectieve projecten om mensen meer te betrekken bij hun omgeving of om dialoog te stimuleren.

Inzet van participatieprojecten hebben  ertoe geleid, dat mensen actiever gaan participeren en zelfredzaam worden in de Nederlandse maatschappij. Door deelname aan activiteiten onder andere op scholen, buurthuizen, ziekenhuizen en andere instellingen wordt er gemakkelijker een brug geslagen tussen burgers. Een van de effecten is, dat problemen op scholen, of in de wijken sneller gesignaleerd en opgelost kunnen worden.

Legato voert specifieke projecten uit, gericht op diverse doelgroepen, om ondernemers, jongeren en rolmodellen samen te brengen. Doelgroepen die elkaar in het dagelijks leven niet zomaar tegenkomen maar die wel veel van elkaar kunnen leren.

Een voorbeeld zijn Marokkaanse jongeren die letterlijk aan tafel zaten bij de decisionmakers in Rotterdam.

Legato is vanuit haar maatschappelijke visie ook de oprichter van Stichting B for You: deze stichting voert verschillende mentorprogramma’s uit voor kinderen van 8-16 jaar.

Diensten

E

Projectontwikkeling en uitvoering

E

Advies

Partners en opdrachtgevers

Toekomst voor talent

Voor tientallen organisaties hebben wij mooie opdrachten mogen uitvoeren. Hierbij een greep uit het totaal, zoals het college van B&W Rotterdam en diverse diensten en deelgemeenten van de gemeente Rotterdam, Sozawe Amsterdam en Den Haag, Unilever, ROC Leiden, Kamer van Koophandels in Nederland, Rabobank Rotterdam en Nederland, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, UWV.